հատկորոշիչները
Այս տեսախցիկները նախկինում առցանց էին